Tools

Je allereerste bescherming als journalist heb je aan je perskaart. Die toont voor iedereen herkenbaar aan dat je professioneel aan de slag bent en de regels van het vak respecteert.

Heb daarom je perskaart altijd bij - bij voorkeur zichtbaar, of als je ze om veiligheidsredenen liever niet toont, minstens in je achterzak.

perskaartetui,
Helmen, vesten ...

Om je zichtbaarheid als journalist te vergroten, kun je bij de VVJ terecht voor een herkenbaar en stevig etui. Behalve je perskaart, kun je daar ook andere legimitatiedocumenten in kwijt, zoals het logo van je nieuwsmedium, een accreditatie of de internationale perskaart.

Gratis te verkrijgen via info@journalist.be

Nood aan een helm, een plaatvest of ander beschermingsmateriaal? De allereerste verantwoordelijke hiervoor is het mediahuis dat je op pad stuurt. Heb je toch dringend iets nodig? Contacteer het VVJ-secretariaat, en we bekijken wat mogelijk is.

Het hoofdkwartier van de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten) beschikt over een kleine stock, houd er rekening mee dat die in crisistijd - zoals met de oorlog in Oekraïne - veel gesolliciteerd wordt.

Op zoek naar de juiste verzekering?
Verzeker je voor risicovolle opdrachten! Ga bij je mediahuis na of het een verzekering heeft die persoonlijke (fysieke en morele) én materiële schade dekt. Idealiter zijn zowel loontrekkenden als zelfstandigen gedekt.

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) biedt een battleface- insurance aan voor riskante opdrachten in het buitenland.

“Whether following a story into remote or challenging places or simply travelling with valuable equipment, journalists and media professionals need specialised insurance. Battleface meets these specific requirements with unique, customisable policies, on-the-ground support and local know-how.

Battleface provides travel medical insurance coverage. With the exception of Personal Accident, all benefits are subject to an excess (aka the deductible, or what you have to pay before we pay) as stated in the policy schedule, and are per policy period.”

De AVBB (VVJ en AJP) biedt haar leden een  groepsverzekering aan voor burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de journalistieke beroepsactiviteiten, inclusief voor de rechtsbijstand die daarbij nodig is. Hierna vind je info over de dekking en de premie. Intekenen op de polis doe je door het toetredingsformulier te bezorgen aan makelaar Nelissen Verzekeringen nv (zie verder voor de contactgegevens).